Szanowni Państwo! "Dobra umowa przyjaciół czyni"

  

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z następującymi informacjami:

1. Rezerwacji wstępnej dokonujemy telefonicznie lub mailowo.

2. Rezerwacja ważna po wpłacie 30% opłaty całkowitej i potwierdzeniu wpłaty w terminie 3 dni od wstępnej rezerwacji.

3. W przypadku braku wpłaty rezerwację uznaje się za nieważną (po wcześniejszym kontakcie z klientem o ile przekazał on kontakt telefoniczny)

4. W razie rezygnacji z pobytu w okresie poniżej 30 dni od daty przyjazdu, lub w jego trakcie wpłacona kwota przepada.

5. Pozostała kwota należna za cały deklarowany pobyt oraz opłata klimatyczna dla Urzędu Gminy płatna z góry w dniu przyjazdu przy meldunku.

6. Doba hotelowa trwa od godziny 14:00 do 11:00 następującego dnia.

7. Właściciel obiektu lub osoba upoważniona ma obowiązek meldunkowy każdego gościa

8. Za zachowanie osób odwiedzających odpowiada osoba wynajmująca noclegi.

9. Nie należy przenosić wyposażenia domków bez powiadomienia o tym właściciela obiektu lub osoby upoważnionej. 

10. Właściciel domku nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu, parking

jest niestrzeżony.

11. Nie odpowiadamy za rzeczy zaginione w trakcie pobytu.

12. Obowiązek zabezpieczenia przed kradzieżą, spoczywa na wczasowiczu.

13. Gość korzystający z usług ponosi odpowiedzialność materialną za spowodowane uszkodzenia

lub zniszczenia majątku powstałe z jego winy.

14. Ze względu na niebezpieczeństwo przeciwpożarowe nie zezwala się na używanie w pokojach

grzejników, czajników bezprzewodowych, żelazek i innych podobnych urządzeń niestanowiących

wyposażenia domku.

15. W domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.

16. Grill do dyspozycji gości, miejsce które po opuszczeniu zawsze pozostawiamy czyste.

17. Przed każdorazowym opuszczeniem domków prosimy zamknąć okna i drzwi.

18. Muzyki słuchamy „dla siebie”, należy zachować ciszę nocną po godzinie 22:00.

19. Instrukcja BHP i P.POŻ jest wywieszona w miejscu widocznym.

20. Apteczka pierwszej pomocy znajduje się w domku. 

21. Zezwalamy na pobyt w naszych domkach zwierząt domowych. Właściciele zwierząt zobowiązani są do posiadania aktualnej książeczki szczepień czworonoga. Po zwierzętach należy działkę posprzątać. 

22. Śmieci z domku należy wyrzucać do przeznaczonych do tego kontenerów. 

23. Goście przebywający w obiekcie są ubezpieczeni OC.

24. Wpłata kaucji oznacza akceptację powyższego regulaminu.

Nieprzestrzeganie powyższego regulaminu może skutkować rozwiązaniem umowy na korzystanie z

noclegów bez zwrotu poniesionych kosztów przez osoby naruszające regulamin.

 

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny 695-626-802